دانشگاه پیام نور در میان برترین‌های رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار گرفت
مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی نام دانشگاه پیام نور را در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار