رقابت بر سر تراشه‌ها، یک جنگ صنعتی است
رییس جمهور کره‌جنوبی:
رییس جمهور کره‌جنوبی با وعده کمک بیشتر برای صنعت نیمه هادی‌ها در این کشور گفت که رقابت فزاینده بر سر تراشه‌ها مترادف یک جنگ صنعتی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار