دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ترم تابستان را در دانشگاه مجازی می‌گذارنند
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: دانشجویان این دانشگاه در صورت تمایل به اخذ ترم تابستانی، به دانشگاه مجازی معرفی می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار