طرح سلامت خانواده در کشور عملیاتی می‌شود
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی:
عین اللهی گفت: طرح سلامت خانواده در کشور عملیاتی می‌شود و تلاش می‌کنیم خانواده‌ها خدمات را به شکل غیرحضوری دریافت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار