یک عده شهر تهران را برای افراد خاص و اغنیا می‌خواستند /۴۳ درصد تهرانی‌ها اجاره نشین هستند
زاکانی عنوان کرد
شهردار تهران گفت: امروز با حداقل دستمزد اجاره یک مسکن مناسب تبدیل به آرزو و خرید آن به فراتر از آرزو تبدیل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار