برگزاری دوره‌های آموزشی برای واحدهای مرمت روکش آسفالت مناطق
در نشست کمیته آسفالت معاونت فنی و عمرانی تصویب شد
افزایش اکیپ‌های مرمت آسفالت در معابر بزرگراهی به تصویب کمیته آسفالت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار