دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند در صنایع و واحد‌های اقتصادی بورسیه می‌شوند
رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: ساز و کار لازم برای نگهداشت نخبگان دانش‌آموزی و دانشجویی و استعداد‌های برتر در استان با همکاری مشترک بخش‌های صنعتی، علمی و اقتصادی فراهم شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار