نظر رئیس جمهور پیشین فرانسه در مورد ترامپ و پوتین
اولاند در کتاب خود به تاثیر نرخ بیکاری در آینده سیاسی رئیس جمهور در فرانسه می‌پردازد و می‌گوید که اکثر کسانی که در فرانسه اکثریت را کسب کردند به دلیل ناتوانی در کاهش بیکاری، کنار می‌روند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار