تشدید مصرف قرص‌های ضدافسردگی در جامعه صهیونیستی
منابع عبری اذعان کردند که در ماه‌های اخیر مصرف قرص‌ها و دارو‌های ضدافسردگی در جامعه صهیونیستی به طور گسترده‌ای افزایش یافته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار