کاهش اسیدهای چرب ترانس در مواد غذایی به ۲ درصد
مدیرکل اداره فرآورده‌های آشامیدنی و غذایی سازمان غذا و دارو عنوان کرد
فرامرز خداییان مدیرکل اداره فرآورده‌های آشامیدنی و غذایی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: اسید‌های چرب ترانس در موادغذایی از ۴۰ درصد در دهه ۸۰ به ۲ درصد رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار