دانشگاه پیام نور املاک مازاد ندارد
رئیس دانشگاه پیام نور:
رئیس دانشگاه پیام نور در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح دستاورد‌ها و برنامه‌های دانشگاه پرداخت و گفت این دانشگاه املاک مازاد ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار