خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران بهسازی و آماده‌سازی شد
برای اسکان طرح تابستانه؛
مرحله اول طرح تابستانه بهسازی و آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران برای اسکان دانشجویان واجد شرایط اسکان تابستان از ۱۷ تا ۲۳ تیرماه اجرا شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار