تدوین آیین نامه ارتقای جدید با توجه به ویژگی های خاص علوم انسانی
قائم مقام وزیر علوم خبر داد
قائم مقام وزیر علوم در علوم انسانی گفت: آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی با ویژگی های خاص علوم انسانی در حال تدوین است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار