تأکید اژه‌ای به رفتار و ادبیات مناسب قضات با متهم و خانواده متهم
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رفتار مسئولان قضایی ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ زیرا در بسیاری از اوقات رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌شود اثربخش‌تر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار