سفیر سوئد به وزارت امور خارجه احضار شد
در واکنش به هتک حرمت به ساحت قرآن کریم؛
در واکنش به هتک حرمت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد، سفیر این کشور در تهران توسط سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار