اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به زنان و خانواده
خزعلی خبر داد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به زنان و خانواده خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار