خطوط قرمز ما اسلام و قرآن است
عمار حکیم:
رئیس جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد: خطوط قرمز ما اسلام و قرآن است. تا وقتی که خون در رگ‌هایمان جریان دارد حسینی می‌مانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار