ضد حملات اوکراین در ابتدا راه است
وزیر خارجه آمریکا:
وزیر خارجه آمریکا در ادامه مواضع جنگ افروزانه مقامات آمریکایی در قبال جنگ اوکراین گفت: ضد حملات اوکراین در ابتدا راه است!
ارسال نظرات
آخرین اخبار