الستی، زاهدیان و نورانی‌پور در همدان کارگاه برگزار می‌کنند
به همت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی؛
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در ادامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌ها، این بار در همدان با حضور سه استاد کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار