ادعای تحریم انتخابات از سوی برخی جریانات نخ نما شده است
آصفری در گفتگو با دانشجو:
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: ادعای تحریم انتخابات از سوی برخی جریانات سیاسی مسئله جدیدی نیست و دیگر نخ نما شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار