وفا به «عهد خدمت» / از کوهستان زاگرس تا سواحل مکران
گزارش | جهادگران ایران «قسمت ۱»
امسال در طرح «عهد خدمت» برای سازندگی، بازگشت به روستا و احیای اندیشه آبادسازی مناطق محروم، ۱۰۰ هزار دانشجو در قالب گروه‌های مختلف جهادی با مدیریت سازمان بسیج دانشجویی عازم شهرستان‌های مختلف سراسر کشور شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار