مجلس با اجرای آزمایشی «لایحه عفاف و حجاب» به مدت ۳ سال موافقت کرد
مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی «لایحه عفاف و حجاب» به مدت ۳ سال موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار