واگذاری گردشگری آشوراده به صندوق ملی محیط زیست منع قانونی ندارد
بازرس کل استان گلستان:
بازرس کل استان گلستان گفت: تصمیم مدیریت ارشد گلستان مبنی بر ترک تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه گردشگری و بوم گردی جزیره آشوراده به صندوق ملی محیط زیست کشور منع قانونی ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار