آموزش اصول بازیگری به کودکان در «یکی بود یکی نبود»
تهیه کننده و کارگردان «یکی بود یکی نبود» گفت: در این برنامه نمایش خلاق کودک و اصول بازیگری آموزش داده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار