عرضه گوشت طیور در مرداد ۱۱ درصد افزایش یافت
مرکز آمار:
نتایج کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد سال جاری توسط مرکز آمار منتشر شد. طبق آمار منتشر شده، مقدار عرضه گوشت طیور به طور کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است و می‌توان این موضوع را سیگنالی برای کاهش قیمت محصولات پروتئینی دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار