برخورد قاطع مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با مدیر متخلف یک مدرسه
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: به دنبال اجرای برنامه غیرمتعارف در یکی از مدارس کرمان، مدیر مدرسه متخلف لغو ابلاغ و به هیئت تخلفات اداری معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار