لزوم تشکیل کارگروه مقابله با قاچاق سوخت در کشور
استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد
استاندار خراسان‌ جنوبی گفت: با هدف پیوستگی اقدامات مقابله ای باید کارگروه مشترک مقابله با قاچاق سوخت با حضور و مشارکت استان های همجوار خراسان‌جنوبی و با محوریت ستاد کشور تشکیل شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار