تحویل ۷ هزار واحد مسکن مهر تا پایان پاییز
مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس گفت: از ۱۹ هزار و ۷۲۱ واحد باقی مانده از طرح مسکن مهر ۷ هزار واحد مسکونی تا پایان پاییز تحویل متقاضیان خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار