حمایت از ۱۰۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال در قالب نهضت احیا در کشور
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از حمایت این صندوق از ۱۰۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در قالب نهضت احیا در کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار