تحویل ۱۱۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی زنجان توسط کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت : ۱۱۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی زنجان به مددجویان تحویل داده شد و ۱۱۴ واحد مسکونی دیگر در مناطق روستایی استان در حال ساخت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار