تفاوت فرهنگی حجاب در ایران باعث نزدیک‌تر شدنم به جامعه می‌شود+ فیلم
دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه RUDN روسیه:
ناتالیا پوپلاوزکاکا گفت: ابتدا در ایران حجاب برای من چالش ایجاد کرد و نمی‌دانستم چرا باید مو‌های خودم را بپوشانم، ولی بعدا فهمیدم حجاب زیر پا گذاشته شدن حقوق من نیست بلکه تفاوت فرهنگی است که باعث نزدیک‌تر شدن من به جامعه می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار