شیوه تربیت فرزندان براساس مبانی دینی باشد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای تربیت درست فرزندانمان باید نقاط مشترک در تربیت آنان را جهت‌دهی کرد و شیوه خود را در تربیت آنان براساس مبانی دینی قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار