نگاه خلاقانه و حل مسئله‌ عامل موفقیت دانشجویان دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: دانشجویان مدال‌آور دانشگاه آزاد اسلامی در المپیاد دانشجویی علوم پزشکی کشور توانستند با نگاه خلاقانه، مشارکت‌پذیر و حل مسئله‌ درخشش خوبی داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار