زندگی با طالبان؛ کتابی برای آشنایی با حاکمان جدید افغانستان
کتاب «زندگی با طالبان» جدیدترین اثر انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به بازار نشر عرضه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار