آینده منطقه به دست مردم منطقه رقم می‌خورد
بهادری جهرمی:
سخنگوی دولت نوشت: آینده منطقه به دست مردم منطقه رقم می‌خورد، بدون جنگ‌افروزی‌ها و اقدامات تروریستی رژیم کودک‌کش اسرائیل.
ارسال نظرات
آخرین اخبار