رشته‌های دانشگاه پیام نور متوقف یا حذف نمی‌شوند
رییس دانشگاه پیام نور گفت: هیچ کدام از رشته‌ها در دانشگاه پیام نور متوقف یا حذف نخواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار