لزوم بازنگری در تعهدات علوم پایه پزشکی
معاون آموزشی وزارت بهداشت مطرح کرد
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت و جایگاه علوم پایه از اصلاح آیین نامه بورس خبر داد و گفت: لازم است برخی تعهدات در علوم پایه بر اساس نیاز مورد بازنگری قرار بگیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار