به ازای هر هزار نفر به چهار گروه پرستاری نیاز داریم / ایجاد انگیزه شغلی با اجرای قوانین +فیلم
میرزابیگی به «دانشجو» خبر داد
رئیس سازمان پرستاری گفت: برای ماندگاری در شغل و ایجاد امنیت شغلی، بهترین و مثمر ثمرترین روش، اجرای قوانین و توجه به انگیزه‌های شغلی پرستاران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار