پایدار کردن حرکت گروه‌های جهادی دانشجویی در استان بوشهر منجر به پیشرفت می‌شود
مسئول برگزاری رویداد توانا:
مسئول برگزاری رویداد توانا با اشاره به برگزاری این رویداد در دو روز گفت: رویداد توانا با هدف چابک سازی گروه‌های جهادی در حوزه‌های خدمت رسانی عمرانی، فرهنگی، بهداشت و سلامت، آموزش و رسانه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار