قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ۳ مقصر در حادثه معدن طزره دامغان صادر شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به پرونده مهم رسیدگی شده در دادسرای عمومی و انقلاب دامغان در خصوص حادثه معدن زرمجاه طزره دامغان، از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای متهمان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار