تبعیض مثبت به نفع افراد دارای معلولیت به سود جامعه است
مدیرکل بهزیستی استان کرمان:
به همت معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان و با حضور نماینده دبیرخانه هماهنگی ونظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی کشور، مباحت مربوط به قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ونحوه تعامل با آنان مورد نقد وبررسی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار