هیچ پروژه‌ای در کشور مهمتر از فشارافزایی پارس جنوبی نیست
وزیر نفت گفت: هیچ پروژه‌ای در حال حاضر مهمتر از پروژه استراتژیک فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی در کشور و صنعت نفت نیست؛ اگر این پروژه طی سه تا چهار سال آینده انجام نشود، در این میدان شاهد افت فشار محسوسی خواهیم بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار