آلودگی هوا در یک قدمی قرمز!/ افراد حساس از فعالیت خودداری کنند
شاخص روی عدد ۱۴۰؛
با قرارگیری شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۴۰ بهتر است افراد حساس از انجام فعالیت های بدنی خودداری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار