تداوم آلودگی هوا در تهران/ وضعیت همچنان نارنجی
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد؛
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۵ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط نارنجی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار