۲۹ دی پیروزی مقاومت بر سرب‌های گداخته
یادداشت/
رژیمی که روزی شعار از نیل تا فرات سر می‌داد امروز برای حفظ امنیت خود مجبور به حصارکشی و دیوارکشی به دور خود شده است که با همه این‌ها هم موفق به حفظ امنیت خود نشده است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار