آغاز برنامه تشکیل پرونده شناسنامه سلامت بیش از ۲۰۰۰ دانشجوی بین‌الملل علوم پزشکی ایران
معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران از آغاز برنامه تشکیل پرونده شناسنامه سلامت برای بیش از ۲۰۰۰ دانشجوی بین‌الملل این دانشگاه خبر داد .
ارسال نظرات
آخرین اخبار