اسرائیل پرواز‌های خود به ایرلند و مغرب را تعلیق می‌کند
به دنبال اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی دو کشور ایرلند و مغرب شرکت هواپیمایی ال‌عال رژیم صهیونیستی از تعلیق پروازهایش به این دو کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار