کاهش جمعیت کیفری زندان ها ،نباید خللی به امنیت استان وارد کند
دادستان کرمان:
دادستان کرمان گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان ها ،نباید خللی به امنیت استان وارد کند و در صورت اجرای صحیح سیاست کاهش جمعیت کیفری شاهد پیشگیری مؤثر و مدبرانه از افزایش جرم در استان خواهیم بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار