افتتاح ۲۲ مرکز درمانی به مناسبت ۲۲ بهمن
مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان خبر داد
مدیرعامل موسسه خدمات درمانی بسیجیان در حالی از افتتاح ۲۲ مرکز درمانی به مناسبت ۲۲ بهمن خبر داد که ۵۰۰ درمانگاه نیز در ۵۰۰ منطقه محروم احداث شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار