«تکل از پشت خودی‌ها» تله کابین گرگان را زمین‌گیر کرد/ سد نرمآب ۱۴۰۴ آبگیری می‌شود
 استاندار گلستان با اشاره به سنگ‌اندازی و طومارنویسی غیر واقعی برخی از مدعیان دوستدار طبیعت علیه تله کابین نهارخوران گفت: "تکل از پشت خودی‌ها" تله کابین گرگان را زمین‌گیر کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار